สมัครยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีจะได้เงินจริงไหม?

 

ปัจจุบันด้วยสภาวะของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 หรือ 2021 คงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแทบจะทุกครัวเรือนต่างได้รับผลกระทบทางด้านการเงินเลยก็ว่าได้ ทำให้การยืมเงินออนไลน์ด่วนจึงกลายมาเป็นทางออกฉุกเฉินสำหรับใครหลายๆคนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งรีบ  ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการยืมเงินออนไลน์ด่วนทำให้ใครหลายคนมักเกิดความสงสัยว่า หากต้องการสมัครยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีแล้วจะได้รับเงินจริงหรือไม่? 

ในความเป็นจริงแล้วการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์และรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีเป็นหลัก ซึ่งแหล่งเงินกู้หรือแหล่งที่ให้บริการยืมเงินเข้าบัญชีก็จะประกอบไปด้วยทั้งแหล่งเงินที่ถูกกฎหมายและแหล่งเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งบางผู้ให้บริการก็กำหนดบัญชีที่ใช้ในการรับเงินกับบางธนาคารไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้กู้ยืมจำเป็นต้องมีบัญชีตรงตามที่ผู้ให้บริการกำหนดจึงจะสามารถรับการยืมเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีได้ แน่นอนว่าการพิจารณาจะต้องผ่านองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ด้านเอกสาร ด้านหลักฐาน และความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากผู้กู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด การยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีก็จะได้รับการอนุมัติและรับเงินได้จริง

 

อยากยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่?

สำหรับการการสมัครรับเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชม หรือภายใน 1 วัน มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินด่วนได้โดยทั่งถึงผ่านการกู้ยืมเงินทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะต้องผ่านการกรอกข้อมูลส่วนตัว จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ใบสลิปเงินเดือน เลขบัญชีธนาคาร  และเอกสารที่อยู่ เป็นต้น เมื่อการตรวจสอบและพิจารณามีความน่าเชื่อถือ หรือผ่านเกณฑ์กำหนด บริการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีก็จะได้รับการอนุมัติได้ในทันที อย่างไรก็ตามหากการจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบตามกำหนด บริการเงินฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานและอาจไม่ผ่านเกณฑ์จึงทำให้ไม่ได้รับเงินก็เป็นได้อีกด้วย

 

แหล่งยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีแบบปลอดภัยมีที่ไหนบ้าง?

ปัจจุบันเนื่องจากการเข้าถึงแหล่งเงินนั้นสามารถทำได้ง่ายดายกว่าในสมัยก่อนเป็นอย่างมาก ทำให้ความต้องการในการเข้าถึงเงินฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีสามารถทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าธนาคารชั้นนำต่าง ๆ ก็ได้มีการพัฒนาการให้บริการที่พร้อมเข้าถึงการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีด้วยระบบแอปพลิเคชันของของตนเอง ทำให้ความต้องการทางด้านการใช้เงินได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่แพ้แหล่งเงินนอกระบบ ซึ่งสำหรับบางธนาคารใช้เวลาในการอนุมัติเงินด่วนภายใน 10 นาทีเท่านั้นทำให้บริการยืมเงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าวตอบโจทย์ในด้านของความรวดเร็วและปลอดภัยในเวลาเดียวกัน และสำหรับบางธนาคารอาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอที่นานกว่าเดิมเล็กน้อยจึงใช้เวลาในการอนุมัติงินด่วน 30 นาทีโอนเข้าบัญชี 

 

จำนวนเงินที่นิยมทำการยืมผ่านบริการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีมีจำนวนเท่าใด?

บริการเงินฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีที่มักได้รับความนิยมมักอยู่ในจำนวนเงินไม่มากนัก เช่น 1000, 2000 และ 5000 บาท แต่หากมีความจำเป็นต้องนำเงินมาชำระหนี้ในส่วนอื่นหรือนำเงินมาหมุนสภาพคล่องให้กับกิจการแบบช่วงเวลาระยะสั้นๆ จำนวนเงินที่มักนิยมทำการกู้หรือยืมจะอยู่ที่ 10000-20000 บาท ซึ่งถือเป็นจำนวนที่บริการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีจะสามารถจัดหาให้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตามการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนยิ่งมาก ก็อาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระสูงขึ้น ดังนั้นควรทำการกู้ยืมแต่พอเหมาะจึงจะปลอดภัยที่สุด