เหตุผลที่เรามีเงินออม สร้างแรงบันดาลใจในการออมเงินอยากเป็นนายตัวเอง ต้องเริ่มต้นที่เงินออม เพราะมันคือการสร้างนิสัยแห่งความมั่นคงอย่างแท้จริง สำหรับคนที่ตั้งคำถามว่าปลายทางของเงินออมคืออะไร มาดูกันเลยครับ เหตุผลที่เรามีเงินออม สร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน

Animation By สุจินต์ บัวศรี (tom burton)

Website

Fanpage

Group นายตัวเอง

โพสต์ก่อนหน้า วิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ ผ่าน app KMA ธนาคารกรุงศรี
โพสต์ถัดไป วิธีแลกเครดิตเงินคืน ผ่านบัตรกรุงศรี FirstChoice (ซื้อของจาก Shopee)