หมวดหมู่: ยืมเงินก้อน

การยืมเงินก้อนมีความสำคัญอย่างไร

เมื่อเรามีธุรกิจที่ต้องดูแลและต้องบริหารจัดการ เงินก้อนได้กลายมาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจให้หมุนเวียนและผ่านพ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปได้อย่างราบรื่น เปรียบเสมือนเฟืองชิ้นสำคัญในเครื่องจักรที่สามารถทำให้เครื่องจักรนั้นดำเนินไปได้อย่างไม่สะดุด ดังนั้นหากขาดเงินก้อนก็เปรียบเสมือนขาดเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่า ค่าจ้างของลูกจ้าง หรือแม้แต่เภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับ และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้การมองหาเงินก้อนด่วนหรือการยืมเงินก้อนจึงเป็นอีกหนึ่งทางออกสำคัญให้องค์กรสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันปี 2564 ที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องชะงักไม่สามารถแบกรับภาระหนี้สินอันล้นมือได้ ทำให้การขอสินเชื่อเงินด่วนกับธนาคารหรือสินเชื่ออนุมัติง่ายเงินก้อนด่วนจากแหล่งเงินทุนนอกระบบออนไลน์กลายเป็นทางออกฉุกเฉินที่เจ้าของธุรกิจอย่างเรามักเลือกหันหน้าไปพึ่งพาเป็นที่แรกเพราะทะเบียนคนละครึ่งยังช่วยอะไรได้ไม่มาก อย่างไรก็ตามหากธุรกิจมีเงินทุนสำรองอยู่เพียงพอต่อการดำเนินการ การกู้ยืมเงินก้อนธนาคารและจากแหล่งเงินทุนภายนอกก็จะไม่เกิดขึ้น ทำให้เราไม่จำเป็นต้องหาเงินก้อนใช้หนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการยืมเงินก้อนในทุกๆแหล่ง

หายืมเงินก้อนได้จากที่ไหนบ้าง

ปัจจุบันการให้บริการยืมเงินก้อนนั้นมีอยู่ทั่วทุกแห่งและทุกสถานที่โดยขึ้นอยู่กับว่าเรามีธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ โดยสามารถจำแนกจากแหล่งที่มักเป็นทางออกฉุกเฉินในการยืมเงินก้อนได้ดังนี้

  1. การยืมเงินก้อนจากบัตรเครดิต เช่น บัตร Aeon  : หากเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจส่วนตัว การถอนเงินสดจากบัตรเครดิตก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางออกในเบื้องต้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ แต่อย่างไรก็ตามในท้ายท้ายที่สุด หากเราไม่สามารถหาเงินใช้หนี้บัตรเครดิตได้ เราก็อาจจำเป็นต้องกู้เงินก้อนปิดบัตรเครดิตจากแหล่งเงินสถานที่อื่นในที่สุด 
  2. ยืมเงินก้อนจากแหล่งเงินกู้ออนไลน์/แหล่งเงินนอกระบบ : ด้วยสภาพปัจจุบันที่ทุกคนต่างเข้าใจกันดีว่าแหล่งเงินกู้ออนไลน์นั้นมีอยู่ทุกที่ หากต้องการเงินก้อนด่วนไม่ว่าจะเป็นจำนวน 1000, 2000, 3000, 5000 หรือ 10000 บาท ก็สามารถดำเนินการได้อย่างไม่ยุ่งยากนัก แต่การยืมสินเชื่อเงินก้อนจากแหล่งเงินกู้ออนไลน์นี้ควรจะต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกหลอกหรือเสียอัตราดอกเบี้ยเกินจริงกว่าที่กฎหมายกำหนด
  3. ยืมเงินก้อนจากธนาคารหรือสภาบันทางการเงินต่าง ๆ เช่น เปิดบัญชีกรุงไทย : ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งธนาคารและสถาบันทางการเงินได้มีการเปิดให้บริการเข้าถึงหรือกู้เงินก้อนได้แล้วผ่านระบบแอปพลิเคชัน ดังนั้นหากอยากได้เงินก้อนด่วน การกู้เงินก้อนธนาคารก็เป็นทางเลือกที่ไม่แย่เลยและยังถูกกฎหมายอีกด้วย

จากทั้ง 3 ช่องทางที่กล่าวมานี้เป็นเพียงช่องทางเบื้องต้นเท่านั้นที่จะทำให้สามารถได้รับเงินก้อนทันใจแบบเร่งด่วนทันตามเวลาที่ต้องใช้ ทั้งนี้ยังมีช่องทางอื่น ๆ อีกมามายให้เราได้เลือกใช้บริการตามความเหมาะสม

ข้อควรระวังหากยืมเงินก้อนผ่านช่องทางออนไลน์

การยืมเงินก้อนผ่านทางออนไลน์ หรือเรียกสั่งๆ ว่า การยืมเงินด่วนออนไลน์นั่นเอง อาจมีข้อที่ให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าบางผู้ให้บริการ อาจร้องขอให้ทำสัญญาในการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวในเรื่องของรายชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของคนใกล้ชิด เป็นต้น เมื่อเกิดการผิดนัดในการชำระเงินคืน ข้อมูลทั้งหมดในการผิดนัดชำระอาจถูกส่งต่อไปยังคนใกล้ชิดได้ และนอกจากนี้อาจต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ยืมและอาจเสี่ยงต่อการถูกยึดที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่น ๆได้ ดังนั้นควรศึกษาผู้ให้บริการออนไลน์อย่างระมันระวังก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงิน