หมวดหมู่: สินเชื่อออมสิน

ออมสินเปิดลงทะเบียนแล้วกับสินเชื่อออมสินสู้โควิด เช็คด่วน!

คงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจากพิษเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำเอาหลายคนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทั้งภาคเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการลดอัตราการจ้างงานลงและภาคครัวเรือนที่มีรายได้จากการทำงานลดลง ทำให้ใครหลายคนต้องผันตัวเองออกมาทำงานและประกอบอาชีพอิสระเพื่อยังชีพ แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพการณ์โดยรวมอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการยังชีพยังไม่เพียงพอต่อภาระที่เกิดขึ้น ทำให้ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุดวันนี้ได้เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเภทของสินเชื่อบุคคลออมสินเงินด่วนฉุกเฉินในการสู้ภัยโควิดระรอกใหม่ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สำหรับปี 2564 หรือ 2021 ได้มีการเปิดให้บริการเป็นรอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งดอกเบี้ยสินเชื่อออมสิน 10000 บาทนี้ มีจำนวนเพียง 0.1% ต่อเดือนและคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่  ในส่วนของการกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินคืนนานถึง 2 ปี ดังนั้นหากใครที่ยังเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่ก็สามารถสมัครได้แล้วผ่านช่องทาง www.gsb.or.th

ช่องทางการขอสินเชื่อออมสินสามารถดำเนินการได้ทางช่องทางใด

ในการเข้าถึงสินเชื่อธนาคารออมสินประเภทนี้หรือก็คือสินเชื่อออมสิน 10000 บาทวงเงินที่สูงกว่าโครงการคนละครึ่ง 2564 เราสามารถดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินโดยตรงที่ www.gsb.or.th ซึ่งสามารถสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ได้เพียงเลือกเมนู ผู้มีอาชีพอิสระ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในการขอสินเชื่อฉุกเฉินออมสินตามที่รายละเอียดกำหนด หลังจากนั้นรับข้อความแจ้งเตือนในการนัดหมายดำเนินการทำสัญญาเงินกู้ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการยื่นต่อทางธนาคาร หากสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 ออมสินได้รับการอนุมัติก็สามารถดำเนินการถอนเงินสดจากการกู้เงินก้อนธนาคารได้ผ่านทางตู้ ATM 

เอกสารการขอสินเชื่อออมสิน 10000 ต้องใช้อะไรบ้าง

สำหรับเอกสารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ที่จำเป็นต้องใช้จะประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
  • หลักฐานที่แสดงถึงการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อาจมีหรือไม่มีก็ได้ แต่การยื่นหลักฐานดังกล่าวจะช่วยให้การขอสินเชื่อออมสิน 10000 บาทช่วยเพิ่มโอกาสให้การขอสินเชื่อผ่านได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถนำเงินไปใช้จ่ายค่าต่างๆ เช่น สมัครเน็ตเสริมทรู )
  • หากมีการค้างชำระหนี้จะต้องแสดงเอกสารในการชำระหนี้ที่เป็นไปตามปกติและไม่มีการผิดนัดในการชำระหนี้เกิดขึ้น

เมื่อจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มยื่นกู้เงินออมสินออนไลน์ได้ในทันที และเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนที่ตามมา การชําระสินเชื่อออมสิน 10000 บาทควรดำเนินการตามที่ธนาคารกำหนดเพราะเนื่องจากดอกเบี้ยออมสิน 10000 บาทจะถูกแล้วยังมีระยะเวลาในการผ่อนที่นานอีกด้วย